BurEAU

Na meer dan twintig jaar aan grootschalige projecten bij internationaal erkende architectenbureus gewerkt te hebben als projectarchitect en projectleider is Rob van Dam zijn eigen bureau gestart. Hij biedt bouwkundig maatwerk aan overeenstemmend met de huidige vraag uit de markt. Die vraagt om samenwerking tussen professionals volgens een netwerkmodel, waarbij de overheadkosten beheersbaar worden gehouden, werk en overleg zo mogelijk op afstand plaats vindt, en uitwisseling van informatie grotendeels digitaal plaatsvindt.